Web Content Display Web Content Display

 

 

HNX tổ chức các hoạt động của thị trường chứng khoán sơ cấp với 2 hoạt động chính

 

Tổ chức đấu giá cổ phần

 

HNX tổ chức hoạt động đấu giá bán cổ phần cho doanh nghiệp phát hành lần đầu ra công chúng hoặc các công ty cổ phần phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng khi các công ty có nhu cầu bán đấu giá qua HNX. Hệ thống phần mềm đấu giá do chính HNX xây dựng, phát triển và đã vận hành an toàn trong rất nhiều phiên đấu giá từ năm 2005 đến nay. Năng lực hệ thống có khả năng đáp ứng những phiên đấu giá cổ phần với số lượng lớn người tham dự, cụ thể đã có phiên đấu giá thành công tại HNX với hơn 20.000 nhà đầu tư tham dự.

Các công ty có giá trị cổ phần bán đấu giá từ 10 tỷ đồng trở lên bắt buộc phải bán đấu giá qua SGDCK.

Việc đấu giá được thực hiện thông qua Ban tổ chức đấu giá của HNX và các đại lý đấu giá là các công ty chứng khoán tham gia vào việc tổ chức đấu giá trên cơ sở hợp đồng đại lý với HNX.

 

Tổ chức đấu thầu trái phiếu

 

HNX là đại lý cho các tổ chức phát hành trong việc xét duyệt thành viên tham gia đấu thầu, nhận đơn đặt thầu, xét thầu và công bố kết quả đấu thầu. HNX là nơi tập trung toàn bộ hoạt động đấu thầu TPCP. Cũng tương tự như hệ thống đấu giá cổ phần, hệ thống đấu thầu trái phiếu cũng do chính HNX xây dựng, phát triển và vận hành an toàn trong rất nhiều phiên đấu thầu. HNX tổ chức đấu thầu trái phiếu thông qua hệ thống thành viên đấu thầu, các tổ chức, cá nhân không phải là thành viên đấu thầu có thể đặt thầu thông qua các thành viên đấu thầu. Hoạt động đấu thầu trái phiếu được thực hiện qua hệ thống đấu thầu trái phiếu điện tử, toàn bộ phiếu tham dự thầu được nhập vào hệ thống, trên cơ sở đó hệ thống tự động tính toán lãi suất trúng thầu, khối lượng trúng thầu, kết quả thầu của từng thành viên dự thầu.

 

HNX tổ chức giao dịch chứng khoán thứ cấp với 3 thị trường

 

Thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết

 

Khai trương hoạt động từ ngày 14/07/2005, là thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu của các doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện: là công ty đại chúng, vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên, và KQKD năm liền trước năm đăng ký niêm yết có lãi, có từ 100 cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Chứng khoán niêm yết được giao dịch theo 2 phương thức khớp lệnh liên tục và thỏa thuận, thông qua các thành viên giao dịch của HNX. Trong đó, thành viên giao dịch là các công ty chứng khoán được UBCKNN cấp phép nghiệp vụ môi giới chứng khoán, được TTLKCK Việt Nam chấp thuận là thành viên lưu ký và đáp ứng các yêu cầu của HNX về thành viên giao dịch.

 

Thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM)

 

Dành cho các chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết hoặc hủy niêm yết, thị trường này chính thức đi vào hoạt động tại HNX từ ngày 24/06/2009. Chứng khoán UPCoM được giao dịch theo 2 phương thức khớp lệnh liên tục và thỏa thuận, thông qua các thành viên giao dịch UPCoM của HNX. Trong đó, thành viên giao dịch UPCoM là các công ty chứng khoán đã là thành viên giao dịch tại HNX, hoặc là công ty chứng khoán được UBCKNN cấp phép nghiệp vụ môi giới chứng khoán, được TTLKCK Việt Nam chấp thuận là thành viên lưu ký và đáp ứng các yêu cầu của HNX về thành viên giao dịch.

 

Thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ

Khai trương hoạt động từ ngày 24/09/2009, là thị trường giao dịch các loại trái phiếu Chính phủ (TPCP). Hàng hóa giao dịch trên thị trường giao dịch TPCP bao gồm các loại TPCP, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. TPCP được giao dịch theo phương thức thoả thuận với 2 công cụ là giao dịch thông thường (outright) và giao dịch mua bán lại (repos). Thành viên của thị trường giao dịch TPCP bao gồm thành viên thông thường (các CTCK) và thành viên đặc biệt (các ngân hàng thương mại).