Asset Publisher Asset Publisher

Thông báo tuyển dụng năm 2013

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính hoạt động theo Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp. Để phục vụ nhu cầu phát triển, mở rộng quy mô hoạt động, Sở Giao dịch Chứng...

Danh sách thí sinh đã qua vòng sơ tuyển hồ sơ dự thi tại Sở GDCK Hà Nội

Hội đồng tuyển dụng nhân sự năm 2013 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo danh sách thí sinh đã qua vòng sơ tuyển hồ sơ dự thi tại Sở GDCK Hà Nội

Thông báo Kết quả kỳ thi tuyển dụng Vòng 1 - thi viết

Hội đồng tuyển dụng nhân sự năm 2013 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo kết quả kỳ thi viết (Vòng 1) của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Để phục vụ nhu cầu phát triển, mở rộng quy mô hoạt động, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cần tuyển 14 nhân sự