Asset Publisher Asset Publisher

Huy động được 15.850 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng đầu tiên áp dụng Đấu thầu điện tử

Tháng 8/2012, Sở GDCK Hà Nội đưa hệ thống đấu thầu điện tử vào vận hành, điện tử hóa toàn bộ quá trình đấu thầu. So với phương thức đấu thầu truyền thống, đấu thầu điện tử có những cải tiến đáng kể...

Sở GDCK Hà Nội khai trương Hệ thống giao dịch thứ cấp tín phiếu kho bạc

Sở GDCK Hà Nội khai trương Hệ thống giao dịch thứ cấp tín phiếu kho bạc

Giới thiệu Đề án Tổ chức và quản lý giao dịch chứng chỉ quỹ ETF tại Sở GDCK Hà Nội

Với mục tiêu xây dựng và phát triển các sản phẩm mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam, ngày 10/08/2012, UBCKNN đã chủ trì tổ chức Hội thảo"Giới thiệu Đề án Tổ chức và quản lý giao dịch chứng chỉ...

Ban hành thông tư 106/2012/TTLT-BTC-NHNN: Lần đầu tiên tín phiếu kho bạc chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường thứ cấp

Ngày 28/6/2012, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư liên tịch 106/2012/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn phát hành tín phiếu kho bạc qua NHNN Việt Nam, có hiệu lực từ ngày...

Phiên đấu thầu điện tử đầu tiên huy động thành công 5.650 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành

Chiều nay, phiên đấu thầu điện tử đầu tiên đã được tổ chức tại SGDCK Hà Nội và huy động thành công 5.650 tỷ đồng trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành
Showing 586 - 590 of 609 results.
Items per Page 5
của 122