Asset Publisher Asset Publisher

Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại Lễ Đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2017

 

Thưa quý vị đại biểu , thưa các đồng chí

Hôm nay, trong không khí từng bừng chào đón năm mới 2017, năm mà Chính phủ định hướng mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp bền vững, thúc đẩy tăng trưởng, tôi rất vui mừng đến đây dự Lễ Đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của năm của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trước hết, nhân dịp năm mới, tôi xin gửi đến các đại biểu, các cán bộ, viên chức, cá nhân, thành viên thị trường và doanh nghiệp, các tổ chức tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa quý vị đại biểu,

Qua 20 năm hoạt động của ngành chứng khoán, TTCK nước ta nay đã trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, cung ứng 25% vốn cho nền kinh tế. Mức vốn hóa thị trường bao gồm cả trái phiếu và cổ phiếu năm 2016 tương đương với 74% GDP, tăng hơn 35% so với năm 2015.

Năm 2016, huy động vốn qua thị trường chứng khoán đã tăng đáng kể, tổng giá trị huy động vốn qua thị trường đạt hơn 348[1] nghìn tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó thị trường trái phiếu chính phủ đã huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước và đầu tư phát triển 312 nghìn tỷ đồng, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Giao dịch trái phiếu chính phủ cũng có sự bứt phá với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt trên 6,2 nghìn tỷ, tăng 72% so với năm 2015. Trên thị trường cổ phiếu, tổng giá trị huy động đạt mức 36 nghìn tỷ, thanh khoản thị trường cải thiện mạnh với quy mô giao dịch cổ phiếu bình quân phiên trên 3 nghìn tỷ đồng, tăng gần 19% so với bình quân phiên năm 2015.

Thị trường chứng khoán là công cụ hiệu quả thúc đẩy tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, thu hút vốn đầu tư gián tiếp của nước ngoài. Công tác cổ phần hóa, thoái vốn gắn với TTCK được triển khai tốt từ chính sách đến hoạt động cụ thể. Năm 2016, số DNNN sau cổ phần hoá lên giao dịch trên UPCoM là118 doanh nghiệp, đưa số lượng doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM lên 408[2]doanh nghiệp, đẩy vốn hoá thị trường UPCoM tăng gấp hơn 4 lần so với năm 2015.

Thay mặt cho ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của cơ quan quản lý, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, cũng như toàn thể thành viên thị trường về những kết quả đã đạt được trong năm 2016.

Thưa các Quý vị đại biểu,

Bước sang năm 2017, mặc dù nền kinh tế được dự báo còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, với sự điều hành linh hoạt và những giải pháp quan trọng của Chính phủ, chúng ta có thể hy vọng nền kinh tế sẽ duy trì được động lực, phát triển ổn định và đạt được những tiêu chí  mà Quốc Hội đã đề ra.

Do vậy, Thị trường chứng khoán  sẽ có những bước phát triển tích cực hơn. Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là tập trung phát triển thị trường chứng khoán hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm tạo kênh huy động hiệu quả các nguồn vốn cho nền kinh tế, cho đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Để làm được việc này, chúng ta cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

Thứ nhất,tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đặc biệt là hệ thống Luật chứng khoán thế hệ mới trên tinh thần phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước và thông lệ quốc tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán phát triển và phát huy ngày càng tốt hơn chức năng, vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế.

Thứ hai,tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thị trường chứng khoán và cơ quan quản lý. Đẩy nhanh tiến trình hợp nhất 2 Sở giao dịch chứng khoán, đảm bảo nguyên tắc phát triển thị trường chứng khoán với nhiều cấp độ, tăng quy mô và chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các loại sản phẩm, nghiệp vụ đảm bảo thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững. Đồng thời, tăng cường quản lý, giám sát bảo đảm tính công khai, minh bạch của các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán.

Thứ ba,đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để có thể đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động từ Quý II/2017; nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chứng khoán phái sinh theo lộ trình từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với nhu cầu và sự phát triển của TTCK, đảm bảo khả năng quản lý, giám sát các rủi ro trên thị trường. Hoàn thiện các điều kiện về cơ sở pháp lý và hệ thống kỹ thuật cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp để có thể triển khai từ năm 2018.

Thứ tư, tiếp tục tổ chức tốt công tác đấu thầu và tổ chức giao dịch TPCP nhằm huy động vốn kịp thời và hiệu quả vốn đầu tư phát triển cho ngân sách nhà nước ;  Kết hợp với việc cơ cấu lại nợ trong nước theo hướng kéo dài kỳ hạn bình quân của TTCP;  Đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư và sản phẩm phát hành; phát triển trái phiếu chính quyền địa phương gắn với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thu chi ngân sách nhà nước, thúc đẩy các địa phương tăng cường công tác huy đông vốn trên thị trường TPCP và phát hành trái phiếu xanh. Thứ năm, tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động đấu thầu, đấu giá, cổ phần hóa gắn với niêm yết , đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN; tiếp tục chủ động hợp tác với các tập đoàn, tổng công ty, các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước về cổ phần hóa, tái cơ cấu và phát triển thị trường chứng khoán.

 

 Thưa các đồng chí,

Đánh giá cao vai trò của TTCK trong quá trình đổi mới và tái cơ cấu nền kinh tế, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu trình Chính phủ, trình Quốc hội hệ thống giải pháp đồng bộ để phát triển TTCK theo chiều rộng và chiều sâu nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của DN trong quá trình hoạt động, bảo vệ lợi ích chính đáng của công chúng đầu tư, chỉ đạo UBCKNN và các đơn vị liên quan không ngừng hoàn thiện các cơ chế hoạt động của TTCK  hiện đại, minh bạch.

Với những nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân thi đua thực hiện thành công các chương trình phát triển kinh tế xã hội 2016-2020, tôi tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế và TTCK sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển trong năm 2017.

Một lần nữa, nhân dịp năm mới, tôi xin chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các thành viên thị trường một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công, chúc TTCK phát triển bền vững và ổn định.

Xin trân trọng cảm ơn!

           [1]
Số liệu tạm tính 11 tháng đầu năm 2016

[2]Số liệu tính đến 23/12/2016