Asset Publisher Asset Publisher

Chủ tịch HNX tham dự Kỳ họp đại hội đồng AOSEF lần thứ 35

 

Trong ba ngày từ 13-15/4/2017, đại diện Sở GDCK Hà Nội (HNX),ông Nguyễn Thành Long-Chủ tịch HĐQT Sở GDCKHà Nội đã tham giakỳ họp đại hội đồng thường niên Liên đoàn các Sở GDCKchâu Á và châu Đại Dương (AOSEF)lần thứ 35 do Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đăng cai tổ chức.

Tại cuộc họp, lãnh đạo của 15 Sở GDCK thành viên đã tập trung thảo luận về sự thay đổi của thị trường tài chính toàn cầu, giải pháp minh bạch cho thị trường chứng khoán và triển khai tổ chức thị trường dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

 

HNX đã trở thành thành viên chính thức của AOSEF từ năm 2010. Hiện nay tổ chức này có 19 thành viên là các Sở GDCK trong khu vực Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á như Tokyo, Thượng Hải, Thẩm Quyến, Hàn Quốc và khu vực ASEAN. Mục tiêu của AOSEF là tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin và thúc đẩy sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên, nhằm phát triển thị trường chứng khoán trong khu vực. Tham gia AOSEF, HNX có cơ hội chia sẻ trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm đào tạo, học hỏi kinh nghiệm về quản lý, tổ chức, điều hành thị trường, hỗ trợ tư vấn.