Web Content Display Web Content Display

 

 

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), quản trị công ty được hiểu là những biện pháp nội bộ để điều hành và kiểm soát công ty, liên quan tới các mối quan hệ giữa Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị và các cổ đông của một công ty với các bên có quyền lợi liên quan. Quản trị công ty chỉ được cho là có hiệu quả khi khích lệ được Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của công ty và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất. Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư, thực hiện quản trị công ty tốt là con đường đi tất yếu của tất cả các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

 

Nhận thức được tầm quan trọng của quản trị công ty trong việc nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững và lâu dài của doanh nghiệp, chủ trương nâng cao chất lượng quản trị công ty tại các doanh nghiệp niêm yết đã được đưa vào nội dung chương trình hành động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong vòng năm (05) năm trở lại đây.

 

Học tập kinh nghiệm của các Sở Giao dịch Chứng khoán trên thế giới và trong khu vực, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã triển khai chương trình hành động về quản trị công ty bắt đầu từ việc tăng cường sự giám sát của thị trường đối với công ty thông qua hệ thống công bố thông tin và minh bạch. Năm 2010, HNX đã nghiên cứu xây dựng Hệ thống Quản lý Thông tin Công ty (CIMS) và triển khai đào tạo cho các doanh nghiệp niêm yết sử dụng hệ thống từ tháng 3/2011 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển tải thông tin đến công chúng đầu tư được đầy đủ, chính xác và kịp thời; nâng cao tính công khai, minh bạch của thị trường chứng khoán. Phản hồi từ doanh nghiệp và thống kê đánh giá từ HNX cho thấy CIMS đã hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian công bố thông tin; giảm thiểu sai sót và vi phạm trong thông tin công bố; cũng như hỗ trợ tích cực quá trình trao đổi thông tin hai chiều giữa HNX và doanh nghiệp.

 

Sau hơn 2 năm nghiên cứu, HNX cũng đã chính thức công bố Thẻ điểm Công bố thông tin và Minh bạch vào năm 2013. Thẻ điểm được sử dụng để đánh giá định kỳ hằng năm về tình hình công bố thông tin và minh bạch của các doanh nghiệp trên HNX, từ đó tôn vinh 30 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu nhất của năm đánh giá.

 

Bên cạnh việc học tập kinh nghiệp quốc tế về tăng cường quản trị công ty, HNX đã tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình và trên địa bàn trải rộng cả nước để tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty của doanh nghiệp, ghi nhận những phản hồi của doanh nghiệp về hệ thống các văn bản pháp quy hiện hành về công bố thông tin và quản trị công ty áp dụng đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, HNX cũng đã tổ chức các chương trình đưa các doanh nghiệp niêm yết khảo sát và học tập kinh nghiệp về quản trị công ty tại một số nước trong khu vực như Thái Lan, Đài Loan,...

 

Mới đây, HNX đã phát hành Sổ tay hướng dẫn công bố thông tin tại HNX và phối hợp với Tổng công ty Kinh doanh và Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) phát hành Sổ tay quản trị công ty. Với việc cho ra mắt hai cuốn Sổ tay này, HNX mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp nắm vững các quy định hiện hành về công bố thông tin và quản trị công ty, từng bước cải tiến theo thông lệ tốt trên thế giới trong lĩnh vực này.

 

Những nỗ lực đã triển khai cũng như các kế hoạch sắp tới về tăng cường quản trị công ty của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ chỉ có thể có ý nghĩa khi đi cùng với sự nhận thức đúng đắn và sự hợp tác tích cực từ các doanh nghiệp niêm yết. HNX mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp niêm yết trong việc tăng cường và cải thiện chất lượng hoạt động quản trị công ty tại Việt Nam, tạo tiền đề cho việc nâng cao chất lượng doanh nghiệp và tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế.