Web Content Display Web Content Display

 

 

 

Hiện nay, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hoạt động trên 03 thị trường bao gồm thị trường niêm yết, thị trường đăng ký giao dịch (UPCoM) và thị trường trái phiếu chính phủ chuyên biệt, tương ứng với các thị trường trên HNX, có một số lượng lớn các thành viên giao dịch.

 

Tính đến cuối tháng 9/2014, HNX đã có 89 thành viên giao dịch trên thi trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch, 23 thành viên trên thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp và 54 thành viên trên thị trường thứ cấp. Với số lượng lớn thành viên tham gia giao dịch, HNX mong muốn xây dựng Góc thành viên để tạo cầu nối giữa HNX và các thành viên giao dịch trên thị trường cũng như cầu nối giữa nhà đầu tư và thành viên giao dịch và giữa các thành viên giao dịch với nhau.

 

Góc thành viên là nơi đăng tải những hoạt động sự kiện của các thành viên giao dịch trên HNX, cũng là nơi các thành viên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức qua mục diễn đàn. Bên cạnh đó, Góc thành viên còn cung cấp các hướng dẫn của HNX về quyền và nghĩa vụ của thành viên giao dịch, điều kiện trở thành viên giao dịch và thủ tục đăng ký.

 

HNX hy vọng Góc thành viên sẽ trở thành nơi giao lưu học hỏi cũng như quảng bá hình ảnh của các thành viên.