Thông báo đấu giá Sở GDCK HN. GIá khởi điểm 2 triệu/CP Thông báo đấu giá Sở GDCK HN. GIá khởi điểm 2 triệu/CP

Bắt đầu đi vào hoạt động từ 2005, công tác đấu giá cổ phần tại Sở GDCK Hà Nội đã có những sự trưởng thành vượt bậc với những kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần hiện thực hóa chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước, thu hút được sự quan tâm của đông đảo tầng lớp dân cư. Hoạt động đấu giá cổ phần đã giúp quá trình cổ phần hóa được thực thi, giúp chuyển đổi cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang loại hình công ty cổ phần.

 

Năm 2007, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong công tác tổ chức đấu giá cổ phần tại Sở, đó là việc chuyển từ mô hình đấu giá một cấp sang đấu giá hai cấp. Theo đó, Sở giữ vai trò là nhà tổ chức thực hiện đấu giá, còn các công ty chứng khoán trực tiếp nhận đăng ký, đặt cọc, theo dõi, kiểm tra kết quả thanh toán của nhà đầu tư và báo cáo Sở. Như vậy, việc chuyển đổi mô hình đã góp phần chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu giá, tiết kiệm thời gian và công sức cho các bên liên quan. nhà tổ chức thực hiện đấu giá.

 

Sở luôn chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công tác điều hành để đáp ứng yêu của của doanh nghiệp đấu giá, tổ chức tư vấn, đại lý đấu giá và nhà đầu tư, đảm bảo xử lý hiệu quả công việc. Cùng với đó là việc tập trung xây dựng, phát triển và nâng cấp hệ thống đấu giá nhằm tăng cường tính công khai và minh bạch trong hoạt động đấu giá. Các thông tin về doanh nghiệp về đợt đấu giá được đăng tải chi tiết trên các báo, website của Sở, các đại lý và cung cấp trực tiếp cho nhà đầu tư tại Sở GDCK Hà Nội, các đại lý đấu giá và doanh nghiệp. Thông tin lệnh đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được nhập vào hệ thống, bằng những thuật toán đã được lập trình, hệ thống sẽ tự động tính toán và trả kết quả đấu giá đến từng nhà đầu tư.Trong suốt 7 năm qua, Sở đã tổ chức thành công hàng trăm phiên đấu giá cổ phần, kết quả được xác định nhanh chóng, chính xác đảm bảo thực hiện tốt trong các cuộc đấu giá lớn.

 

Trong công cuộc phát triển đất nước, chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp là một chủ trương đúng đắn, Sở GDCK Hà Nội tin tưởng vào thành công trong công tác đấu giá tại Sở trong thời gian tới.