SearchPortlet

TinCongBoLichSuKien


26/05/2017
   Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần...

25/05/2017
Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần...

23/05/2017
Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công...

19/05/2017
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công...

18/05/2017
Công bố thông tin bổ sung đấu giá bán cổ phần lần...

16/05/2017
Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty...

11/05/2017
Thông báo đấu giá bán cổ phần cổ phần lần đầu ra...

10/05/2017
Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần...

09/05/2017
Thông báo đăng ký làm đại lý bán đấu giá cổ phần...

09/05/2017
Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần...

08/05/2017
Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần...

08/05/2017
Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần...

08/05/2017
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty...

05/05/2017
Thông báo tạm dừng bán đấu giá cổ phần ra công chúng...

03/05/2017
Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công...

28/04/2017
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty...

27/04/2017
TCT Vật tư Nông nghiệp bổ sung, làm rõ thông tin...

27/04/2017
Thông báo đấu giá bán cổ phần chào bán ra công chúng...

26/04/2017
Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần...

25/04/2017
Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần...
loading...
Ngày Thị trường Tiêu đề tin

Auction Calendar Auction Calendar

Kết quả đấu giá

STT Doanh nghiệp bán đấu giá Vốn điều lệ
(đồng)
Loại chứng khoán chào bán Số chào bán
Số trúng giá
Loại hình đấu giá Ngày đấu giá Trạng thái Hạn ĐK và đặt cọc
Đang xử lý dữ liệu
(*) Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút